El responsable del tractament és la entitat pública o privada que determina les “finalitats i mitjans” del tractament (no ho són ni els seus treballadors ni els seus proveïdors).