En l’RGPD hi ha un total de 22 obligacions essencials per als Responsables. Vol saber quals són?