Dret de rectificació

L'exercici d'aquest dret, descrit a l’article 19 de la LQPD, suposa que podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament.

Tenint en compte els fins del tractament, tens dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

En la teva sol·licitud hauràs d'indicar a quines dades et refereixes i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, hauràs d'acompanyar la teva sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les teves dades.

Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí.

Comentari

L’article 19 de la LQPD concedeix als interessats el dret a rectificar les seves dades personals. El terme "rectificació" engloba una sèrie de significats: modificació, correcció, integració o actualització, així com “completar”. De manera més general, es pot dir que el dret de rectificació respon a la inexactitud o la manca d'actualització o completitut de les dades personals relatives a l'interessat.

L'exactitud i la integritat de les dades personals són molt importants per als interessats. Les dades personals emmagatzemades i enllaçades solen oferir una imatge global de l'interessat i la seva personalitat. A més, aquestes dades sovint serveixen de base per a les decisions de tercers sobre l'interessat.

El tractament de dades incorrectes o incompletes pot comportar possibles desavantatges greus per a l'interessat. El dret de rectificació també és aplicable a les dades recollides abans de l'entrada en vigor de la LQPD, ja que l'emmagatzematge d'aquestes dades implica que encara s'estan tractant.

Última actualització: 17 de maig de 2022