Dret a la limitació del tractament

Aquest nou dret, descrit a l’article 22 de la LQPD, consisteix en el fet que obtinguis la limitació del tractament de les teves dades que realitza el responsable. Hi ha dues possibilitats:

        Sol·licitar la suspensió del tractament de les teves dades:

o   Quan impugnis l'exactitud de les teves dades personals, durant un termini que permeti al responsable la seva verificació

o   Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades personals que el responsable realitza sobre la base de l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els teus

        Sol·licitar al responsable la conservació les teves dades:

o   Quan el tractament sigui il·lícit i t'has oposat a la supressió de les teves dades i en el seu lloc sol·licites la limitació del seu ús

o   Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí.

Comentari

La LQPD (igual que el Reglament General de Protecció de dades de la UE, l’RGPD) no atorga als interessats un dret general d'oposició al tractament de les seves dades personals. Més aviat, aquest dret es limita a les dos situacions esmentades a dalt:

·       Quan tens motius particulars per a oposar-te a un tractament legitimat en base a l’interès legítim o l’interès públic del responsable. El responsable del tractament, al seu torn, pot rebutjar la teva objecció quan demostri motius legítims imperiosos per a l'activitat de tractament que prevalen sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions.

·       Quan les teves dades s’estén tractant amb finalitats de màrqueting directe. A diferència del punt anterior, i amb independència de la base que legitimi el màrqueting directe, el responsable no pot rebutjar l'objecció basant-se en motius legítims imperiosos.

 

Última actualització: 17 de maig de 2022