Dret d’oposició

Aquest dret, descrit a l’article 24 de la LQPD, com el seu nom indica, suposa que et pots oposar al fet que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents dos suposats:

A.    Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d'interès públic o en l'interès legítim, inclòs l'elaboració de perfils. En aquest cas, el responsable deixarà de tractar les dades tret que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

B.    Quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting directe, inclosa també l'elaboració de perfils anteriorment citada. En aquest cas, una vegada hagis exercitat aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins

Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí per al suposat A, o aquí per al B

Comentari

La LQPD (igual que el Reglament General de Protecció de dades de la UE, l’RGPD) no atorga als interessats un dret general d'oposició al tractament de les seves dades personals. Més aviat, aquest dret es limita a les següents situacions:

·       Quan tens motius particulars per a oposar-te a un tractament legitimat en base a l’interès legítim o l’interès públic del responsable. El responsable del tractament, al seu torn, pot rebutjar la teva objecció quan demostri motius legítims imperiosos per a l'activitat de tractament que prevalen sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions.

·       Quan les teves dades s’estén tractant amb finalitats de màrqueting directe. A diferència del punt anterior, i amb independència de la base que legitimi el màrqueting directe, el responsable no pot rebutjar l'objecció basant-se en motius legítims imperiosos.

 

Última actualització: 17 de maig de 2022